ยัดไม่เข้า 2

เย็ดสดก่อนชักเอามาพุ่งใส่หน้า

167,892