ปากนะ ไม่เอา ถ้างั้นก็แตกในนะ

ปากนะ ไม่เอา ถ้างั้นก็แตกในนะ

492,204

First Blood
479,869
55