ปากนะ ไม่เอา ถ้างั้นก็แตกในนะ

ปากนะ ไม่เอา ถ้างั้นก็แตกในนะ

11,409

First Blood
13,555
54