แค่คำว่านักศึกษาแค่นี้ก็กินขาดแล้ว

แค่คำว่านักศึกษาแค่นี้ก็กินขาดแล้ว

334,792