ก็บอกแล้วไงว่าถอดทัน
Link1Link2

ก็บอกแล้วไงว่าถอดทัน

969
[LIKE_BUTTON]

555 ไอ้สัสเกือบไม่ทัน