รูนี้ต้องการน้ำ ทำไมไม่ปล่อยข้างใน

รูนี้ต้องการน้ำ ทำไมไม่ปล่อยข้างใน

2,377,160
[LIKE_BUTTON]
First Blood
2,873,062
55