เขื่อนแตก หลังจากอัดอั้นมานาน

เขื่อนแตก หลังจากอัดอั้นมานาน

8,979