เอาจริงๆ ไม่ไหวว่ะ กูเจ็บว่ะ

เอาจริงๆ ไม่ไหวว่ะ กูเจ็บว่ะ

255,244