เอาจริงๆ ไม่ไหวว่ะ กูเจ็บว่ะ

เอาจริงๆ ไม่ไหวว่ะ กูเจ็บว่ะ

787,927

เอาจริงๆ ไม่ไหวว่ะ กูเจ็บว่ะ