ไม่ได้โกนตั้งแต่เกิด

ไม่ได้โกนตั้งแต่เกิด

79,312