อยู่ในวงเหล้าเห็นคุยจังว่าอมอย่างนั้น อมอย่างนี้

อยู่ในวงเหล้าเห็นคุยจังว่าอมอย่างนั้น อมอย่างนี้

127,802