ถ้าไม่ชอบแบบนี้บอกนะครับ จะได้ไม่ลง

ถ้าไม่ชอบแบบนี้บอกนะครับ จะได้ไม่ลง

1,068,775
rateR
800,392
61