แล้วแต่พวกเลย

รุ่นนี้คุกวันเดียว รุ่งเช้าประหาร
แล้วแต่พวกเลย
แล้วแต่พวกเลย

739,635

sister
sister

585,221