จะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ อยู่ที่แรงดันและจังหวะ

จะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ อยู่ที่แรงดันและจังหวะ

106,017

จะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ อยู่ที่แรงดันและจังหวะ