นึกว่าเล่นเกมส์ ซูมใกล้ๆ ถึงกับหงายหลัง

แม่มึงก็โหลดเกมส์ไว้ให้ลูกเล่นมั่ง ไม่ใช่มีแต่อะไรไม่รู้

151,227