ทำไมไม่เอากันคารถไฟฟ้าเลยล่ะ

ทำไมไม่เอากันคารถไฟฟ้าเลยล่ะ

199,701