ก้นเด้งเป็นคลื่น สั่นสะท้านไปด้วยแรงเด้า

ก้นเด้งเป็นคลื่น สั่นสะท้านไปด้วยแรงเด้า

53,016