เงี่ยนหนักมาก เห็นเงียบๆ ที่ไหนได้ พอได้ขึ้นคล่อมเท่านั้นแหละ

เงี่ยนหนักมาก เห็นเงียบๆ ที่ไหนได้ พอได้ขึ้นคล่อมเท่านั้นแหละ

226,114