เสียบหอยแทบไม่เข้าเลย

เด็กตัวเล็กเสียบหอยแทบไม่เข้า

910,086