หลุดเด็กม.ต้นบ้านๆอีกแล้วครับ หอยแดงๆ เลยหมอยพึ่งขึ้น

หมอยกำลังขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรนะ พอดีโกนหมอยมา กำลังตอเชียว

731,587