กลับมาจากหหารไม่ได้เย็ดมาหลายเดือน คืนนี้ขอจัดหนัก

กลับมาจากหหารไม่ได้เย็ดมาหลายเดือน คืนนี้ขอจัดหนัก

115,840