ก็เนี่ยยังไม่ยอมไปเรียน

ก็เนี่ยยังไม่ยอมไปเรียน

59