สุขใดเล่าจะเท่าแตกในท่าหมา

สุขใดเล่าจะเท่าแตกในท่าหมา

24