ถ้ามีวาสนา คงได้ใช้ท่าหมาด้วยกัน 2

ถ้ามีวาสนา คงได้ใช้ท่าหมาด้วยกัน 2

33