เลิกกับเมีย แล้วมาลงที่เพื่อนแบบนี้ไม่ไหวนะ

เลิกกับเมีย แล้วมาลงที่เพื่อนแบบนี้ไม่ไหวนะ

575,892