แตกในไหลล้น แล้วยังไม่หยุด

แตกในไหลล้น แล้วยังไม่หยุด

5,403