ล่อเลขาในที่ทำงานอะไร มั่วว่ะ

ล่อเลขาในที่ทำงานอะไร มั่วว่ะ

10,969