ยินดีด้วยที่เข้ามหาลัยได้ คงไม่ได้เจอกันอีกนานเลยนะ

ยินดีด้วยที่เข้ามหาลัยได้ คงไม่ได้เจอกันอีกนานเลยนะ

1,122