จะแตกแล้ว ถอดมาใส่ถุง แล้วแตกในถุง จะท้องไหมค่ะ

จะแตกแล้ว ถอดมาใส่ถุง แล้วแตกในถุง จะท้องไหมค่ะ

507,460