ก็ต้องตอบแทนบ้างไรบ้าง

ก็ต้องตอบแทนบ้างไรบ้าง

13,672