ก็ต้องตอบแทนบ้างไรบ้าง

ก็ต้องตอบแทนบ้างไรบ้าง

1,485,916
[LIKE_BUTTON]