ญ=เงียบ ช=ไม่ไหวแล้วววว

ญ=เงียบ ช=ไม่ไหวแล้วววว

9,358