ระดับc7 อาจารย์​มาสอนถึงบ้าน1

ระดับc7 อาจารย์​มาสอนถึงบ้าน1
อาจารย์สอนเก่งนะเนี่ย

2,204