ไอ้สัส ไหงลิ้นไวจังว่ะ

ไอ้สัส ไหงลิ้นไวจังว่ะ

3,420