เธอชอบไรอ่ะ ชอบขึ้น

เธอชอบไรอ่ะ ชอบขึ้น
Thằng bạn mình chăn đc e rau khê quá!!
Bảo lần đầu mắt ướt ướt mà ngồi như nhảy ngựa

8,366