อะละเละตุ้มเป๊ะ

อะละเละตุ้มเป๊ะ
อยากขาวขุ่นกับใครซักคน

14,414