ให้เขาลองกันจนเบิ่ดทุกท่า ทุกท่าโอ๊ย​ทุกท่า

ให้เขาลองกันจนเบิ่ดทุกท่า ทุกท่าโอ๊ย​ทุกท่า

6,221