ถ้าจะแบบนี้ แตกในไปเหอะ

ถ้าจะแบบนี้ แตกในไปเหอะ

483,880

ถ้าจะแบบนี้ แตกในไปเหอะ