ขอตัวเล็กๆ แต่ไม่ใช่คนแคระไอ้สัสแอด

ขอตัวเล็กๆ แต่ไม่ใช่คนแคระไอ้สัสแอด

7,030