มันแย่เกินไปไหมที่ฉันจะแทงเธอแบบนี้

มันแย่เกินไปไหมที่ฉันจะแทงเธอแบบนี้

43,023

มันแย่เกินไปไหมที่ฉันจะแทงเธอแบบนี้