ไม่ให้แตกในงั้นแตกในปากนะ

ไม่ให้แตกในงั้นแตกในปากนะ

11,443

กรู๊
กรู๊

12,476