ท้ายที่สุด จะมีนักเรียนที่อมได้เท่านั้นที่ได้ 4

ท้ายที่สุด จะมีนักเรียนที่อมได้เท่านั้นที่ได้ 4

17,719