พอเวลาตรงกันก็จะประมาณนี้

พอเวลาตรงกันก็จะประมาณนี้

11,599