พอเวลาตรงกันก็จะประมาณนี้

พอเวลาตรงกันก็จะประมาณนี้

302,533

พอเวลาตรงกันก็จะประมาณนี้