พอเวลาตรงกันก็จะประมาณนี้

19,004

พอเวลาตรงกันก็จะประมาณนี้