ครูที่ไหนๆ ก็เย็ดลูกศิษย์กันทั้งนั้นแหละ

ครูที่ไหนๆ ก็เย็ดลูกศิษย์กันทั้งนั้นแหละ

38,405

ครูที่ไหนๆ ก็เย็ดลูกศิษย์กันทั้งนั้นแหละ