ครูที่ไหนๆ ก็เย็ดลูกศิษย์กันทั้งนั้นแหละ

ครูที่ไหนๆ ก็เย็ดลูกศิษย์กันทั้งนั้นแหละ

632,958

ครูที่ไหนๆ ก็เย็ดลูกศิษย์กันทั้งนั้นแหละ