โดนดุ้นยาวท่าลิงอุ้มแตงอย่างเด็ด

โดนดุ้นยาวท่าลิงอุ้มแตงอย่างเด็ด

66,186