ตัวเล็กๆ อ่ะครับ แต่ไม่ใช่คนแคระไอ้สัส

ตัวเล็กๆ อ่ะครับ แต่ไม่ใช่คนแคระไอ้สัส

144,521