แปลกๆ ยังไงไม่รู้อ่ะ บอกไม่ถูก

แปลกๆ ยังไงไม่รู้อ่ะ บอกไม่ถูก

225,564