นานแค่ไหนแล้วนะ ที่ไม่ได้แตกใน

นานแค่ไหนแล้วนะ ที่ไม่ได้แตกใน

242,929