บางครั้งก็นอน แต่ชอบขึ้นมากกว่า

บางครั้งก็นอน แต่ชอบขึ้นมากกว่า

103,204