ไอ้หนุ่มผู้นี้ มันโดนอำนาจหีเข้าสิงแล้วครับพี่น้อง

นี่แน่ นี่แน่ เจอลิ้นกูหน่อยเป็นไง

ไอ้หนุ่มผู้นี้ มันโดนอำนาจหีเข้าสิงแล้วครับพี่น้อง

93,449

เบาๆ
เบาๆ

127,380