แบบนี้ต้องทำอย่างไร ถึงจะดี

แบบนี้ต้องทำอย่างไร ถึงจะดี

514,791
มปลาย
744,649
13