ของแบบนี้ไม่แบ่งได้ไง แกทำให้ชั้นดูโง่

ของแบบนี้ไม่แบ่งได้ไง แกทำให้ชั้นดูโง่

539,417

มปลาย
736,970
13
หือ
805,806
16