ของแบบนี้ไม่แบ่งได้ไง แกทำให้ชั้นดูโง่

529,233

มปลาย
มปลาย

727,379

หือ
หือ

792,600