ของแบบนี้ไม่แบ่งได้ไง แกทำให้ชั้นดูโง่

530,914

มปลาย
มปลาย

731,737

หือ
หือ

795,867