ประท้วงเรื่องอะไร เชิญครับ

ประท้วงเรื่องอะไร เชิญครับ

814,935
[LIKE_BUTTON]
หีอูมๆ
1,172,307
11
มปลาย
1,477,930
13
หือ
1,414,102
16
ทดสอบ
819,687
6